УСЛУГИ

ГАЗОВИ И ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

Частни обекти: Газификация и отопление
Общинска Спортна зала, гр.Стара Загора: Газификация и отопление…

ИНСТАЛАЦИИ ЗА ХИМИЧЕСКАТА И ХВП

Фирма Киттнер България ООД, с.Калояново: Изграждане на тръбна разводка за транспорт на кислород и азот.

СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ И РЕЗЕРВОАРИ, ТРЪБОПРОВОДИ, МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

Захарни Заводи АД, гр. Горна Оряховица: Монтаж на съдове, тръбопроводи и метални конструкции.

СПРИНКЛЕРНИ ПОЖАРОГАСТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

Монтаж на пожарен водопровод и спринклерна инсталация в завод за сейфове и метална мебел, гр.Казанлък

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ И ПОМПЕНИ СТАНЦИИ

Заваряване, монтаж на тръби, фасонни части и оборудване ПСОВ Свищов
Заваряване, монтаж на тръби, фасонни части и оборудване ПСОВ Созопол

МОНТАЖ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАНЕЛИ

Изграждане на 1 MWat фотоволтаичен парк – с.Крушаре, обл.Сливен
Изграждане на метални конструкции и монтаж на фотоволтаични панели