УПРАВЛЕНИЕ И ПЕРСОНАЛ

Управител

Управител на фирмата е инж. Илко Пашов, дипломиран инженер – химик със специалност „Инженерна химия” (ВХТИ, София) и богат професионален опит в областта на инженеринга в химическата промишленост, изграждане на инсталации за технически газове и спирт, управление на индустриални проекти.

Персонал

Фирма ЕМДИ Инженеринг ЕООД разполага с млад екип от специалисти с много висока квалификация като заварчици на тръби, запойчици на медни тръби, монтажници. Част от служителите притежават TUV сертификати за заварчик и запойчик на медни сплави. Фирмата провежда политика на постоянно повишаване на квалификацията на своите служители, с което разширява обхвата на изпълняваните дейности и качеството на предлаганите услуги.