СЕРТИФИКАТИ

РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Фирма ЕМДИ Инженеринг ЕООД е вписана в централния Регистър на Строителите в България, за което има издадено удостоверение N: V-005372 за изпълнение на отделни видове СМР от ПЕТА ГРУПА съгласно Националната класификация на икономическите дейности.