СЕРТИФИКАТИ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

Фирма „ЕМДИ Инженеринг” ЕООД притежава Разрешително за дейност N: СТ077 от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр.София за поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност: – Парни и водогрейни котли с ниско и високо налягане; – Съдове, работещи под налягане; – Тръбопроводи за пара и гореща вода; – Промишлени и сградни газови съоръжения, инсталации и уреди за природен газ; – Промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за втечнени и въглеводородни газове.