ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ И ПОМПЕНИ СТАНЦИИ

Строително – монтажни работи на пречиствателни и помпени станции

  • Реконструкция и модернизация на съществуващи пречиствателни и помпени станции;
  • Изграждане на нови тръбопроводни инсталации;
  • Монтаж на технологично оборудване и арматура;
  • Демонтаж и монтаж на помпени групи.

Изпълнени проекти

  • Реконструкция и модернизация на помпени станции като подизпълнител на ВиК, Стара Загора
  • Реконструкция на звено за стабилизация на утайките в пречиствателна станция за отпадни води в Панхим ООД, Стара Загора
  • Заваряване, монтаж на тръби, фасонни части и оборудване ПСОВ Свищов
  • Заваряване, монтаж на тръби, фасонни части и оборудване ПСОВ Созопол