На 20.08.2020 г. ЕМДИ Инженеринг ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна…