ИНСТАЛАЦИИ ЗА ХИМИЧЕСКАТА И ХВП

  • Изграждане на инсталации за амоняк и ендогаз на производствена площадка на Мадара ООД, гр.Шумен
  • Инсталации за рециклиране на стари автомобилни гуми – площадка ЕвроЕкофуелс, гр.Счечин, Полшa
  • ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД: Изграждане на линия за инертни газове (азот) в производствени помещения на КАПРОНИ АД – Казанлък
  • ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД: Изграждане на линии за инертни газове (аргон и коргон) в производствени помещения на Хранинвест ХМК АД – Стара Загора
  • Птицепреработвателно предприятие – Фирма „Градус1” ООД: Монтаж на тръбопроводи към вакуумно очистваща инсталация.
  • Фирма Киттнер България ООД, с.Калояново: Изграждане на тръбна разводка за транспорт на кислород и азот.